Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca veri sorumlusu şirketimiz tarafından, Kanunun 10
maddesi gereği aydınlatma yükümlülüğü yerine getirilmiştir.
Kişisel verilerimin şirket tarafından işlenmesine, şirket kampanyaları ve haberlerinin yeni ürün
tanıtımlarının tarafıma e-posta, mesaj,SMS ve telefon yolu ile ses ve görüntü içerikli olarak
gönderilmesine onay veriyorum.
 
OKUDUM, ANLADIM